Chinese-German Dictionary HanDeDict -> Search Results
Language:    

Functions

The free Chinese-German dictionary
http://chdw.de

Dictionary Center

Character Dictionary

Learning Center

Help Center


Log in

Username:
I forgot my password
Password:  
  Log me on automatically each visit


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Impressum

Search Results - Chinese-German Dictionary HanDeDict


Search:   
Chinese -> German   German -> Chinese
Preferred style:
Search Options: Search examples
Show unverified entries

Hits

prop   Republik Ecuador (República del Ecuador, Staat in Südamerika)   [geo] 厄瓜多共和国   [ 厄瓜多共和國 ]   èguāduōgònghéguó   Edit/Delete this post

The following entries have not been verified:

Camp Nou, Estadi del Futbol Club Barcelona (Fußballstadium in Barcelona, Spanien)   [sport] 鲁营球场   [ 魯營球場 ]   lǔyíngqiúchǎng   Edit/Delete this post
prop   Mercosur (Handelsorganisation, Abkürzung für Mercado Común del Sur = Gemeinsamer Markt des Südens)   [org] 南方共同市场   [ 南方共同市場 ]   nánfānggòngtóngshìchǎng   Edit/Delete this post
prop   Rafael del Riego   (1784 - 1823)     [pers] 拉菲尔德雷戈   [ 拉菲爾德雷戈 ]   lāfēi'ěrdéléigē   Edit/Delete this post
Copa del Rey 西班牙国王盃   [ 西班牙國王盃 ]   xībānyáguówángbēi   Edit/Delete this post
prop   Alessandro Del Piero   (1974 - )     [pers] 阿历山度罗迪比亚路   [ 阿歷山度羅迪比亞路 ]   ālìshāndùluódíbǐyàlù   Edit/Delete this post
prop   Asier Del Horno   (1981 - )     [pers] 迪贺奴   [ 迪賀奴 ]   díhènú   Edit/Delete this post
Museo del Prado 普拉多博物馆   [ 普拉多博物館 ]   pǔlāduōbówùguǎn   Edit/Delete this post
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins   [geo] 奥伊金斯将军解放者大区   [ 奧伊金斯將軍解放者大區 ]   àoyījīnsījiāngjūnjiěfàngzhědàiqū   Edit/Delete this post
Región del Bío-Bío   [geo] 比奥比奥大区   [ 比奧比奧大區 ]   bǐ'àobǐ'àodàiqū   Edit/Delete this post
La forza del destino   [ling] 命运之力   [ 命運之力 ]   mìngyùnzhīlì   Edit/Delete this post
prop   Scipione del Ferro   (1465 - 1526)     [pers] 费罗   [ 費羅 ]   fèiluó   Edit/Delete this post
Valle del Cauca   [geo] 考卡山谷省   kǎoqiǎshāngǔshěng   Edit/Delete this post
Vicente Del Bosque 文森特德尔博斯克   [ 文森特德爾博斯克 ]   wénsēntèdé'ěrbósīkè   Edit/Delete this post
for use with Excel, OpenOffice Calc and other spreadsheet software: